Contact

Contact
Algemene informatie:
info [at] koorfenix.nl

Aanmelden proefrepetitie:
proefrepetitie [at] koorfenix.nl

Donateur of adverteerder worden:
bestuur [at] koorfenix.nl

Bestuur
Voorzitter: Maureen Cox
Vicevoorzitter: David Orthel
Secretaris/plaatsvervangend voorzitter: Francine Becker
Penningmeester: Pim Velders
Bestuurslid: Liesbeth Zeelenberg

Gegevens
Stichting FeniX
Tolstraat 48 huis
1073 SC Amsterdam

Rekeningnummer IBAN: NL20 ABNA 0627 2329 49
KvK nummer: 34130618

Koor Fenix en AVG: Privacyverklaring

FeniX is een Amsterdams koor, dat muziek zingt uit de 19de tot en met de 21ste eeuw.