Van de Bergen naar de zee

Werken van Bach, Bruckner, Diepenbrock, Lauridsen, Manneke, Tavener, Sweelinck e.a.

vrijdag 8 juni, Dominicuskerk

Flyer concerten Van de bergen naar de zee